CSS Menu Div Css3Menu.com

címer címer

Tolnai és Kalotaszegi Református Egyházmegyék Nyilatkozata

Istennek mondunk köszönetet, hogy a történelem során bennünket sújtó megosztottságot 2009. május 22-én Debrecenben kimondott egyesítés a református anyaszentegyházban orvosolhatta. Az egyesítéssel létrejött a Magyar Református Egyház, és kihirdettetett annak új alkotmánya. Az ez által teremtett új lehetőséggel élve a Kalotaszegi és Tolnai Egyházmegyék közös elhatározása, hogy a testvér kapcsolatot hivatalosan felveszik egymással, és egyházmegyei és egyházközségi szinten szorosabb együttműködést kezdeményeznek.
Egymás építése és hitben való megerősítése céljával szorgalmazzák az egyházmegyék a gyülekezetek kapcsolatfelvételét. A kapcsolatokat a gyülekezetek lehetőségeik és igényeik szerint alakítják ki és ápolják tovább.
Lehetőséget nyújtanak a lelkipásztoroknak a kölcsönös rendszeres szószékcserékre.
Közös szervezésű találkozók keretében lelkipásztori, presbiteri, gyülekezeti, ifjúsági, és gyermek alkalmakat tartanak. Az egyházmegyék az egymás jobb megismerése, örömeik és gondjaik testvéri hordozásának érdekében kölcsönösen vendégként részt vehetnek egymás közgyűlésein.
Ezen elhatározásunkkal magasztaljuk Isten kegyelmének dicsőségét.

2010. október 16.

Tolnai Református Egyházmegye Esperese
Kalotaszegi Református Egyházmegye Főjegyzője
Tolnai Református Egyházmegye Főgondnoka
Kalotaszegi Református Egyházmegye Főgondnoka

A Tolnai népújságból

A szeretet nem ismer határokat

2010. október 22. 18:37 Vida Tünde

Tolna | Gazdagodni szeretnének a szépen bontakozó testvérkapcsolatból a tolnai és a kolataszegi református egyházmegyék. Gazdagodni, de nem anyagiakban, hanem lelkiekben.

- Végre valami történik, mondtam. Beszéltem a kollégákkal, mindannyian teljesen nyitottak voltunk - idézte fel Papp Hunor, a kalotaszegi egyházmegye főjegyzője azt a pillanatot, amikor Szalai Géza főjegyző kezdeményezésére a Tolnai Református Egyházmegye testvérkapcsolatot kezdeményezett velük - Mi kezdtük, bevallom férfiasan - erősítette meg Szalai Géza is.

Mint elmondta, Iregszemcse és Tamási gyülekezete több évre visszanyúlóan barátságban van Kalotaszeggel. Ez és az elszakított egyházrészek újraegyesítéséről szóló 2009 májusi nyilatkozat ösztönözte őket arra, hogy megyei szinten is keressenek olyan testvéreket, akikkel egy hiten, egy nyelven, egy hazában vannak.

- Régóta járom Kalotaszeg kicsiny településeit, igaz, jobbára inkább turistaként. Számtalan templomba bekukkantottam már, s mindig szívesen viszek oda embereket - mondta Szalai Géza. Az ott élő emberek ma is ragaszkodnak hitükhöz, gyülekezetükhöz, a gyülekezeti élethez, becsülik hagyományaikat. Ezt fontos itt, Magyarországon is újratanulnunk - mondta.

A lelkipásztorok első ízben Zsobokon ültek asztalhoz, a második találkozásra került sor az elmúlt hétvégén Tolna megyében. Nyolcan jöttek a kalotaszegi egyházmegyétől, Tolnában különböző egyházközségben jártak, részt vettek a madocsai templom felújítása alkalmából tartott ünnepi istentiszteleten, meglátogatták Tolnán Lukács Ernőt és családját. A húszgyermekes famíliánál tett látogatás a kalotaszegi egyházmegye gondnoka, Fekete P. P. János életének egyik legmeghatározóbb élménye.

- Olyan voltam, mint Tamás, nem hittem, de életem egyik legnagyobb csodáját tapasztaltam meg - mondta. Az ittlétünk alatt, a szeretetteljes beszélgetések során éreztük, hogy tényleg nincsenek határok, hiába húzták meg, egymás között nem létezik. Jólesett, hogy ténylegesen van egy nagyon erős közös gondolkodási fonal, amiben feltaláltam mindazokat az értékeket, amiért mi is odaát küzdünk, és amit a református egyház ideát is hirdet, amiért küzd, harcol - tette hozzá Fekete P. P. János.

- Nem anyagi javakban, hanem lelkiekben akarunk gazdagodni, szögezte le Papp Hunor. Mint mondta, közös lelkészi értekezleteket, egyházmegyei tanácsüléseket, ifjúsági, nőszövetségi találkozót, presbiteri konferenciát terveznek.

Az már biztos, hogy márciusban népesebb delegáció utazik Tolnából Kalotaszegre, májusban pedig mindkét egyházmegye lelkészei hivatalosak lelkészi csendes hétre. Szalai Géza azt mondta, szeretnék és igény szerint segítik is, ha az egyházmegye gyülekezetei önállóan is keresnék a kapcsolatot egymással. Fontos még, mondta, hogy az építkezést - mármint a kapcsolatét - a gyerekek körében is elkezdjék, hogy ők más hittel nőjenek fel.

Másokat is biztatnak a kapcsolatfelvételre

- A problémák mások, de a hit közös és a gondokat közösen, együtt könnyebb megoldani. Mindannyian sérültünk, valaminek áldozatai lettünk, nem lehet elfelejteni 2004. december 5-ét sem, ecsetelte Papp Hunor, aki másokat is arra biztat, hogy induljanak el hasonló úton és találjanak határon túl testvérgyülekezeti kapcsolatokat, amelyek nem a pénzről, ajándékozásról, hanem a lelki dolgokról szólnak. - Így tudunk lélekben megerősödni, tudunk egymásért imádkozni, ebben van az erő. Szükség van arra, hogy egymás hite által tanuljunk - összegezte. Szalai Géza így jellemezte a szépen bontakozó barátság lényegét: Ha az ember egy ágat felvesz a földről, könnyű eltörni, ha sokat összefog egymás mellé azt már nem. Így éljük meg mi azt, hogy van egy közösség, egy lelki összetartozás, ami szilárdabbá teszi a mi népünket.