CSS Menu Div Css3Menu.com

Templomaink

2014 szeptember
V H K Sz Cs P Szo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

2014 október
V H K Sz Cs P Szo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

2014 november
V H K Sz Cs P Szo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Megye: Egyházmegyei alkalom
Sztárai: Sztárai Lelkészkör
Méliusz: Dél-Tolnai Lelkészkör

A kajdacsi református templom története

1717-ben kerültek reformátusok a faluba. Szereztek prédikátort, harangot és templomot is építettek.
1753. ápr. 19-e éjszakáján a katolikusok elvitték a harangot magukénak tudva, mivel harangjuk nem lévén a reformátusok megengedték, hogy ők is ezzel harangozzanak. Ez hosszadalmas pereskedést, vitát idézett elő akkor a két felekezet között. (Ma ökumenikus szeretet-viszony jellemzi a két gyülekezetet.)
1753. máj 6-án Budáról hoztak másik harangot, máj. 8-án fel is kötötték a haranglábra.
A harangok elvitele miatti hosszú pereskedésüknek a megyei bíró vetett véget. Rendelkezése az volt, hogy a harang árának felét fizessék ki a katolikusok a reformátusoknak, amelyet azok meg is tettek.
1778-ban a régi templomban levő kart feljebb emelték, új oszlopokat téve alá fenyőfából.
1790-re új templom építése látszott szükségesnek.
A templom építéséhez szükséges téglák égetése végett 1790-ben a bíró úgy rendelkezett, hogy minden pár ember 25 kéve nádat verjen erre a célra, és munkába vették. (1791-ben a bírót kihagyták az esküdtségből.)
A mai templomunk alapkövét 1801-ben fektették le, az építkezést 1811-ben fejezték be. (Idén, 2011-ben 200 éves a templomunk!)
1865-ben javították első ízben, mely javítás dátumát az északi karzatra is felírták, valamint a kívül a templom bejárata fölé is. A javítások tartalmáról viszont nincs adatunk.

Folytatás a honlapunkon! www.kajdacsref.shp.hu

Gyülekezetünk ma

Gyülekezetünk Tolna megye egy kisebb gyülekezete.
Elöregedő, munkahely híján az urbanizáció áldozatául esett faluközösségben gyülekezetünk is fogy.
Tavalyi évben 205 fő fizette az Egyházfenntartói járulékot, és gyermekekkel együtt kb. 311 fő szerepel a nyilvántartásunkban.
Istentiszteleteinken jelenleg 14-18 fő vesz részt hetente. Természetesen, nagy ünnepeken ennek sokszorosa. Gyermek-istentiszteleten, amelyre hullámszerűen jönnek a gyerekek, 4-16 fő is lehet. Ha nincs gyermek-istentisztelet, az istentiszteletre kb. 5-6 gyermek jár.
Istentiszteleteinket télen a felújított gyülekezeti teremben, nyáron a most megújult templomban tartjuk.
Most indult Bibliaóránkat és más hétközi alkalmakat a gyülekezeti teremben tartunk. Pl. evangelizáció, úrvacsora-előkészítő istentiszteletek, Nagycsütörtöki passió, és néha egy-egy hittanórát is. Itt tartjuk nyáron a Napközis hittantábort is.

Szórványunk: Uzd. Ott minden hónap 2., 4. és ha van, 5. vasárnapján délután tartunk istentiszteleteket az evangélikus templomban, általában kb. 6 fő részvételével.

Mindenért, ami volt, van, ami lehet és lesz a Kajdacsi Református Egyházközségben Istennek legyen hála!

Kajdacs
Arany J. u. 171
7051

Helyettes lelkész: Bocskorás Enikő
Honlap: www.kajdacsref.shp.hu


Nagyobb térképre váltás

Heti rendszerességű alkalmak:

:
:


Form by thesitewizard.com