CSS Menu Div Css3Menu.com

Templomaink

2014 szeptember
V H K Sz Cs P Szo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

2014 október
V H K Sz Cs P Szo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

2014 november
V H K Sz Cs P Szo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Megye: Egyházmegyei alkalom
Sztárai: Sztárai Lelkészkör
Méliusz: Dél-Tolnai Lelkészkör

Bogyiszló a Duna jobb partján, Tolnától 6km-re helyezkedik el. A település elnevezése az Árpádházi Vazul unokaöccsének, Bonuzlónak a nevéből ered. A község nevével Boguzlón alakban találkozni először, amikor királyi adományként Moys nádor birtoka.
A református gyülekezet a XVI. század közepétől működik. Ekkor válik egyre inkább fontossá, hogy a református egyház tanítása, erkölcse, törvényei és szokásai szabják meg a falu életét. A község "a szomszéd Tolna városával egy időben, és így igen jókor bevette a református vallást". Tolnáról tudjuk, hogy a reformáció kezdetén Sztárai Mihály magyar reformátor szolgált, és erősítette hitében a református híveket.
A XVII. században csak Tolnán, és Debrecenben volt olyan színvonalú iskola, - a török hódoltságú területen, - ahol prédikálókat is képeztek a megújított egyház számára. Így Tolna a reformáció egyik fellegvárának számított ebben az időben. Az első hiteles adat a gyülekezet létrejöttéről 1629-ből származik, melyet már egyházi oklevelek is bizonyítanak, hogy ti. Tasnádi Péter volt itt a prédikátor. Ez azt is jelenti, hogy Bogyiszló már akkor önálló, teljes jogú anyaegyházközség. A török világ más előnyt is jelentett a gyülekezetnek, mert erről a vidékről nem mentek, nem mehettek a lelkészek, és tanítók a pozsonyi vésztörvényszék elé, hogy akik hitüket megtartották, keserves gályarabságra vitessenek. Ugyanis a török megtiltotta az itteni prédikátoroknak, hogy az idézésre Pozsonyba menjenek. A törököt kiűző főhadsereg nagyságára, és mozgására utal egy korabeli feljegyzés, mely szerint 1686. szeptember 25-én kb. 20ezres had vonult Bogyiszló felé, majd a Dunánál átkelve szeptember 29-én indul tovább a folyó mentén.
A XVIII. század elején Tolna új földesura, gróf Wallis tábornagy 1718-1722-ig területeket adományozott a Ferenc rendi szerzeteseknek. Nem tűrte a reformátusokat. A rend letelepedése és működése hatására voltak, akik áttértek a katolikus vallásra. Akik erre nem voltak hajlandók, azoknak el kellett hagyni Tolnát. Ekkor sokan áttelepültek Bogyiszlóra, még a templomuk harangját is magukkal hozták.
A jelenlegi templom 1811. novemberben készült el.
A templom hossza 29,3 m, szélessége 12,3 m, külső falmagasság 9,5 m, 3894 légköbméter, 34,9 méteres tornyában 3 harang van. Egy 482 kg-os, egy 245 kg-os, és 88kg-os. A legfiatalabb, középső harang 1974-ben szólalt meg, melyet a II. világháborúban elvitt helyett öntetett a gyülekezet. Nemcsak a neve miatt - "Béke és Élet" - hanem felirata miatt is érdemes megjegyezni: "Szomjazó szív forráshoz hívlak, Megpihent vándor elsiratlak."
1998. októberétől jár a korszerű toronyóra. Angster orgonánk 1893-ban épült, mely egy manuálos, és 10 regiszteres, mely 100 éves korában lett felújítva, és villanymotoros fújtatóra átépítve.
A templom teljes külső felújítása, - új réz toronysisak is, - 2oo5-ben történt. A belső teljes felújítás, padozat, és padcserével 2007-ben készült el.
A templom padlója a tengerszint felett 91,9 m magasan van.
Bogyiszló
Kossuth L. u. 49.
7132

Lelkipásztor: Dancs Róbert
Főgondnok: Pilisi István
Temetőgondnok: Lénárt Bálint
Pénztárgondnok: Görbe Ferenc

Lelkészi hivatal címe: 7132, Bogyiszló, Kossuth u. 49.
Tel.: +36-74-440-427
Mobil: +36-20-448-3985 (lelkészé)
e-mail: refbogyiszlo@gmail.com
weblap: www.refbogyiszlo.com
facebookcsoport: https://www.facebook.com/groups/761582953901921/


Nagyobb térképre váltás

Istentisztelet:
vasárnap délelőtt 10 és délután 14.30 órakor.
:
:


Form by thesitewizard.com