Fejléc

CSS Menu Div Css3Menu.com

templomok

Dél-Tolnai Református Gyülekezetek családi napja Fadd-Domboriban

2014 augusztus 23-án rendhagyó kisköri találkozóra gyűltünk össze egyházmegyénk déli kiskörének gyülekezetei közül 7 gyülekezetből majdnem félszázan: nem valamelyik gyülekezetben, hanem a faddi Duna holtág mellé. Ha nem is volt fürdésre alkalmas az időjárás, de az eső, bár várható volt, elkerült bennünket. Érkezéskor nem csak a regisztráció, hanem szíves kínálat is fogadott bennünket a decsi Lórántffy Zsuzsanna Szeretetotthon jóvoltából.
A nyitó áhítatot Papp Zsolt decsi lelkipásztor tartotta, a következő ige alapján: "...ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre." (2. Kor 5,17) Lassan elmúlik a nyár, szeretünk úgy indulni az iskolába, hogy rendbe szedjük magunkat, dolgainkat, lakásunkat. Rendben és rendezettségben élni jó. Van, aki szeret takarítani. Van, aki nagyon nem. Van, akinek nincs rá ideje.
Bizony így vagyunk a lelki takarítással is! Ahogyan megpróbálunk rendet rakni magunk körül, úgy szükség van arra, hogy, hogy bennünk is megtörténjen a rendrakás.
Mi kell a takarításhoz? - Sorra jöttek a válaszok: erő, idő, kedv, seprű és így tovább. Mi a takarítás eredménye? - Bárki sorolhatja: rend, tisztaság, jó érzés, elégedettség, nyugalom, még akár öröm is.
Ez érvényes a lelkünkre is. Azt csak Jézus tudja rendbe rakni. Ha elkezdi és elvégzi a szívünkben a nagytakarítást, ott rend lesz.
Ezért van az ige. 2. Kor. 5:17. Aki Krisztusban van, az új teremtés... Ott szüntelen folyik a takarítás.
Szól a kérdés mindenkihez: Te Krisztusban vagy-e? Jézus azt mondta és így szólít meg ma bennünket is: Maradjatok meg énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem tud teremni magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem." (Jn 15,4) Ám ha ezt nem vesszük komolyan, akkor érvényesek ránk János evangéliumának következő versei: Ha valaki ne marad énbennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. (Jn 5,6)
Ő a lelki táplálék, az, aki életben tart, a rend őre. Megvan-e ez a kapcsolat Krisztussal, mint a szőlővesszőnek a szőlőtővel? Ott van-e bennünk Krisztus? Elfogadjuk-e Pál apostol intését: "Azt törekedjetek megvalósítani magatokban, aki Krisztus Jézusban megvolt. (Fil 2,5) Ez az indulat van-e bennünk? Hozzá igazítjuk-e gondolatainkat, érzéseinket, törekvéseinket?
János evangéliumában ígéretet kaptunk: "Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megvannak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek." (Jn 15,7)
Kérhetjük ezt a lelki rendet, nyugalmat, tisztaságot, kapcsolatot az Úrral és a neki való engedelmességet. Ne tekintsük mindezt zsákmánynak, legyünk hálásak e lelki ajándékokért, a belső rendért!
Lássunk ehhez egy történetet: Hogyan hívhatod meg Jézust az életedbe?
Papp Zsolt lelkipásztor a nagylányaival felolvasta Steve Lawhead "Mi történt, amikor Jézus eljött, hogy velem lakjon?" című derűs írását, amely egy hónap képzeletbeli történetét mondja naplószerűen mondja el arról, aki mindannyiunkat jelképez, akik életünknek csak egy kis szeletét adnánk félig-meddig oda Jézusnak. Ám Ő, a vendég csendesen rendet rak, kitakarít és átveszi (ha engedjük) az irányítást. Mit mond, aki ezt megtapasztalta: "Később eszembe jutott, hogy sokkal egyszerűbb lenne az élet, ha mindent odaadnék neki."
Vajon akarunk-e így, egyszerűbben élni, rendben, igazán élni?
A nyitó áhítat után három csoportot alkotva a gyerekek játszani, a felnőttek beszélgetésre félrevonultak. Próbáltunk például ilyen kérdésekre válaszolni: Szereted-e a változást? Hogyan tudsz változni lelkileg? Jó-e vagy nem ez a környezetednek? Mit jelent számodra Krisztusban lenni és rendben lenni? - Jó volt végig gondolni és egymás válaszából épülni.
E beszélgetést közös játék követte. Kovácsné Smatarla Ibolya vezetésével "Legyen ön is talentumos!" címen 100-500 pontos talentumokat gyűjthettünk, miközben jókat derültünk.
Ebédre e találkozó szervezője, gazdája Kovács László őcsényi lelkipásztor invitált bennünket, majd zárta le a programot ebéd után.
Köszönjük, hogy Urunk megszólított bennünket ezúton is és közösségben lehettünk Vele és egymással is.

Mester Lajosné
presbiter (Szekszárd)